Alle info rond stages

GENEESKUNDE

*voor stageformulieren FARMACIE, zie onderaan deze pagina.

Regeling Klinische Stages opleiding Geneeskunde 6-jarige opleiding

Stagekalender academiejaar 2019-2020

link14px Verplichte Identificatiefiche

 

Aanvraag- en beoordelingsformulieren

Niet erkende stageplaats

Invulformulier stageverdeling maanden januari tot juni

Invulformulier stageverdeling maanden juli tot december

link14px Procedure en aanvraagformulieren huisartsenstageProcedure en aanvraagformulieren huisartsenstage

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Engels

Voorbereidingsformulier jaarlijks reflectiemoment

link14px Evaluatieformulier stagedienst (BRUCE)

Aanvraagformulier verlof van stage 

Infofiche buitenlandse stage

Aanvraagformulier buitenlandse stage

 

Erkende Stageplaatsen

Lijst van de erkende binnenlandse stagemeesters en stagediensten

 Stageplaatsen bij huisartsenStageplaatsen bij huisartsen

Lijst van buitenlandse stageplaatsen

Lijst ziekenhuisdiensten erkend voor het 1e jaar huisartsgeneeskunde

Lijst klinische tutoren en professoren

Info stages Geneeskunde

Beeldvorming doelstellingen Radiologie-Nucleaire Beeldvorming-Radiotherapie 2016-2017

Bijlage 1 Canmeds rollen 2016-2017

Bijlage 2 Beoordeling Klinisch Consult 2016-2017

Bijlage 3 Beoordeling Klinische Vaardigheden 2016-2017

Bijlage 4 Beoordeling Farmacotherapeutisch Controle Consult 2016-2017

Brochure voor studenten - Urologie

Dermatologie Introductie stage semiologie 2016-2017

Dermatologie Patientenveiligheid voor studenten en nieuwe medewerkers dag 1 2016-2017

Dermatologie Welkom studenten 2016-2017

Eindtermen en richtlijnen stage orthopedie 2016-2017

Heelkunde Richtlijnen Stage voor Studenten Geneeskunde 1.8 2016-2017

Informatie voor stagiairs anesthesiologie

Intensieve zorgen STAGES 2016-2017

Interne geneeskunde Klinische stages 160602 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A310 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A320 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A350 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A360 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A410 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A420 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A450 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A520 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A620 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie A660 2016-2017

Klinische vaardigheden eindevaluatie discipline overschrijdend 2016-2017

KNO doelstellingen 2016-2017

KNO eindtermen 2016-2017

MKA leerdoelen stage 2016-2017

OBGYN Stagepaspoort 2016-2017

Pediatrie klinische stage 2016-2017

Stage Anatomopathologie UZB

Stage klinische biologie

Stage psychiatrie

Urgentiegeneeskunde 2016-2017

VUB Info stages K&J psychiatrie voor studenten GK

 

Ongevallen

Medisch Attest

Richtlijnen aangifte ongevallen en prikongevallen (algemeen)

Richtlijnen prikongevallen UZ Brussel en Ziekenhuis Inkendaal

Aangifteformulier bij ongeval of prikongevalAangifteformulier bij ongeval of prikongeval

Aangifteformulier studentenongeval tijdens stage

 

Curriculum Artsenopleiding

Titelblad eindwerk/thesis/masterproef artsenopleiding

Masterproeven 6-jarig curriculum 2017-2018

Masterproeven 7-jarig curriculum 2017-2018

Aanmeldingsformulier masterproef

Aanmeldingsformulier masterproef deel 2

Instructies verslag stage I

Template verslag stage I

Instructies verslag stage II, III, IV

Template verslag stage II, III, IV

 

Algemene Informatie

Informatie klinische stages pediatrie

Richtlijnen dienstkledij UZ Brussel

Richtlijnen zonekledij UZ Brussel

Procedure UZ kledij studenten UZ Brussel

Risico-analyse stages geneeskunde

Competentiegebieden volgens CanMeds

Aspecten van communicatie rond patiëntenzorg

Aspecten rond beroepsattitude

Nuttige contactgegevens

 

Wet arbeidsduur

Registreren arbeidsprestaties (in te vullen)

VUB Opting Out (in te vullen)

Brief i.v.m. de wet op de arbeidsduur

VUB richtlijnen voor de wet op de arbeidsduur

Wet op de arbeidsduur

 

STAGE OFFICINA-/ZIEKENHUISAPOTHEEK

 1. Aanvraag stageplaats officina-apotheek
 2. Aanvraag wijziging stageplaats
 3. Aanvraag stageplaats ziekenhuisapotheek
 4. Risicoanalyseformulier
 5. Tussentijdse evaluatie
 6. Beoordeling van stagiair in officina-apotheek
 7. Beoordeling van stagiair in ziekenhuisapotheek
 8. Beoordeling van de stageplaats
 9. Stageplan (Excel-template)
 10. Stagecontract officina-apotheek
 11. Stagecontract ziekenhuisapotheek
 12. Stagehandleiding 2018-2019