Alle info rond stages

pdfRegeling Klinische Stages opleiding Geneeskunde 7-jarige opleiding

pdfRegeling Klinische Stages opleiding Geneeskunde 6-jarige opleiding

pdfStagekalender academiejaar 2016-2017

pdfStagekalender academiejaar 2017-2018

link14px Verplichte Identificatiefiche

 

Aanvraag- en beoordelingsformulieren

pdfNiet erkende stageplaats

pdfInvulformulier stageverdeling maanden januari tot juni

pdfInvulformulier stageverdeling maanden juli tot december

link14px Procedure en aanvraagformulieren huisartsenstageProcedure en aanvraagformulieren huisartsenstage

pdfBeoordelingsformulier

pdfBeoordelingsformulier Engels

pdfVoorbereidingsformulier jaarlijks reflectiemoment

link14px Evaluatieformulier stagedienst (BRUCE)

pdfAanvraagformulier verlof van stage 

pdfInfofiche buitenlandse stage

 

Erkende Stageplaatsen

pdfLijst van de erkende binnenlandse stagemeesters en stagediensten

 Stageplaatsen bij huisartsenStageplaatsen bij huisartsen

pdfLijst van buitenlandse stageplaatsen

pdfLijst ziekenhuisdiensten erkend voor het 1e jaar huisartsgeneeskunde

pdfLijst klinische tutoren en professoren

Info stages Geneeskunde

pdfBeeldvorming doelstellingen Radiologie-Nucleaire Beeldvorming-Radiotherapie 2016-2017

pdfBijlage 1 Canmeds rollen 2016-2017

pdfBijlage 2 Beoordeling Klinisch Consult 2016-2017

pdfBijlage 3 Beoordeling Klinische Vaardigheden 2016-2017

pdfBijlage 4 Beoordeling Farmacotherapeutisch Controle Consult 2016-2017

pdfBrochure voor studenten - Urologie

pdfDermatologie Introductie stage semiologie 2016-2017

pdfDermatologie Patientenveiligheid voor studenten en nieuwe medewerkers dag 1 2016-2017

pdfDermatologie Welkom studenten 2016-2017

pdfEindtermen en richtlijnen stage orthopedie 2016-2017

pdfHeelkunde Richtlijnen Stage voor Studenten Geneeskunde 1.8 2016-2017

pdfInformatie voor stagiairs anesthesiologie

pdfIntensieve zorgen STAGES 2016-2017

pdfInterne geneeskunde Klinische stages 160602 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A310 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A320 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A350 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A360 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A410 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A420 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A450 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A520 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A620 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie A660 2016-2017

pdfKlinische vaardigheden eindevaluatie discipline overschrijdend 2016-2017

pdfKNO doelstellingen 2016-2017

pdfKNO eindtermen 2016-2017

pdfMKA leerdoelen stage 2016-2017

pdfOBGYN Stagepaspoort 2016-2017

pdfPediatrie klinische stage 2016-2017

pdfStage Anatomopathologie UZB

pdfStage klinische biologie

pdfStage psychiatrie

pdfUrgentiegeneeskunde 2016-2017

pdfVUB Info stages K&J psychiatrie voor studenten GK

 

Ongevallen

pdfMedisch Attest

pdfRichtlijnen aangifte ongevallen en prikongevallen (algemeen)

pdfRichtlijnen prikongevallen UZ Brussel en Ziekenhuis Inkendaal

Aangifteformulier bij ongeval of prikongevalAangifteformulier bij ongeval of prikongeval

pdfAangifteformulier studentenongeval tijdens stage

 

Curriculum Artsenopleiding

doc Titelblad eindwerk/thesis/masterproef artsenopleiding

pdfMasterproeven 6-jarig curriculum 2017-2018

pdfMasterproeven 7-jarig curriculum 2017-2018

docxAanmeldingsformulier masterproef 2017-2018

docxAanmeldingsformulier masterproef 2017-2018 deel 2

pdfInstructies verslag stage I

docTemplate verslag stage I

pdfInstructies verslag stage II, III, IV

docTemplate verslag stage II, III, IV

 

Algemene Informatie

pdfInformatie klinische stages pediatrie

pdfRichtlijnen dienstkledij UZ Brussel

pdfRichtlijnen zonekledij UZ Brussel

pdfProcedure UZ kledij studenten UZ Brussel

pdfRisico-analyse stages geneeskunde

pdfCompetentiegebieden volgens CanMeds

pdfAspecten van communicatie rond patiëntenzorg

pdfAspecten rond beroepsattitude

pdfNuttige contactgegevens

 

Wet arbeidsduur

Registreren arbeidsprestaties (in te vullen)

pdfVUB Opting Out (in te vullen)

pdfBrief i.v.m. de wet op de arbeidsduur

pdfVUB richtlijnen voor de wet op de arbeidsduur

pdfWet op de arbeidsduur