Congresdienst Catering

Indien u tijdens of na een evenement catering wenst te voorzien, dient u VERPLICHT beroep te doen op de Facilitaire Dienst van het UZ Brussel.

U kan een receptie, koffiepauzes en/of lunch aanvragen.

Een offerte kan aangevraagd worden via het centrale emailadres: catering@uzbrussel.be.

Mails mogen gericht worden t.a.v. Dhr. Luc Peeters, restauratieverantwoordelijke.