Congresdienst Informatie

Wanneer een wetenschappelijk probleem een meer fundamentele aanpak vraagt, blijft persoonlijk contact tussen wetenschappers onontbeerlijk. Overtuigd dat congressen steeds hun rol zullen blijven spelen in de wetenschappelijke wereld, richtte de Faculteit Geneeskunde en Farmacie een Congresdienst op die voor de facilitaire organisatie van symposia en congressen zou instaan.

Ideaal gelegen langs de ring, vlakbij het centrum van Brussel en de luchthaven van Zaventem, beschikt de Congresdienst over 4 auditoria van 200 plaatsen die volledig zijn uitgerust met de recentste audio-visuele middelen en dataprojectie. Ook 2 kleinere auditoria van 100 plaatsen staan ter uwer beschikking. In het Atrium van het Agora-gebouw kan men standen en posterborden opstellen.

Alle niet-onderwijsactiviteiten zoals vergaderingen, studiedagen, congressen enz. kunnen rechtstreeks bij de Congresdienst aangevraagd worden via het daartoe bestemde formulier.

Aanvragen gebeuren bij voorkeur 3 maanden voor de eventdatum!

 

Meer inlichtingen kan je bekomen bij dhr. Jeroen Van Laer op het telefoonnummer +32(2)477 41 27 of via email congresdienst@gf.vub.ac.be, een reservatie MOET u via dit formulier indienen.

Het reglement m.b.t. gebruik van de lokalen vind je hier in pdf-formaat, meer uitleg rond catering kan je nalezen op de volgende pagina: Catering.