VUB-onderzoeker Mathieu Vinken ontvangt prestigieuze Methusalem financiering voor onderzoek naar leverziekte

Het Methusalemprogramma van de Vlaamse overheid biedt toponderzoekers een structurele financiering van lange duur waardoor zij minder afhankelijk zijn van externe, projectmatige financiering. Het is een van de meest gegeerde types financiering die Vlaanderen kan toekennen; €300.000 per jaar voor 7 jaar, hernieuwbaar tot aan het emeritaat.

Prof. dr. Mathieu Vinken is apotheker-toxicoloog gespecialiseerd in leveronderzoek. Hij onderzoekt de onderlinge communicatie van de cellen in ons lichaam. De cellen gebruiken hiervoor chemische signalen die verstuurd worden doorheen kanaaltjes. Soms loopt dat fout en dan ontstaat een probleem, hetgeen ingeval van cellulaire communicatie meestal resulteert in ziekte.

Het team onder leiding van Mathieu Vinken binnen de vakgroep Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen van onze faculteit, onderzoekt de klinische relevantie van dit concept bij verschillende acute en chronische leverziektes. Naast fundamenteel onderzoek van zulke cellulaire mechanismen, worden ook nieuwe stoffen die dergelijke cellulaire communicatie kunnen beïnvloeden getest, als mogelijke nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van leverziekte. Bovendien onderzoekt het team van
Mathieu Vinken de toxicologische relevantie van dit concept. Meer specifiek wordt nagegaan of het vermogen van chemische stoffen om communicatie tussen levercellen te verstoren een manier is om leverschade te voorspellen en aldus te voorkomen.

Vinken: “Het onderzoek dat ondersteund zal worden met de Methusalem financiering opent veelbelovende perspectieven voor de grote groep aan patiënten lijdend aan leverziekte, dewelke wereldwijd aan de basis ligt van de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak”.

Naast Mathieu Vinken ontvangt nog een tweede onderzoeker van de VUB Methusalem financiering. Gert Desmet, hoofd van de onderzoeksgroep Chemical Engineering van het departement Bioengineering Sciences, ontvangt structurele steun voor de ontwikkeling van innovatieve chromatografieinstrumenten.