Vakgroepen

 

Vakgroep

Voorzitters 

 

FARM 

Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen

I. Smolders

GEWE 

Gezondheidswetenschappen

J. Bilsen

GERO

Gerontologie

I. Bautmans

BMWE

Basis (bio-) medische wetenschappen

K. Sermon

   

PATH 

Pathologie/Moleculaire en cellulaire geneeskunde

B. Keymeulen

KLIW

Observerende klinische wetenschappen

M. De Ridder

LABO

Ondersteunende klinische wetenschappen

R. Forsyth

HUIS

Huisartsgeneeskunde en Chronische  zorg

D. Devroey

GFAC 

Geneeskunde en Farmacie academisch/administratief

Decaan – D. Devroey