Richtlijnen en reglementen m.b.t. onderzoek

Wetenschappelijke bronnen opzoeken

Deze handleiding werd opgesteld om u te helpen de juiste weg te vinden naar de elektronische bronnen aangeboden door de universiteitsbibliotheek (boeken, tijdschriften, publicatiedatabases...). Hierin kan u onder andere ook terugvinden hoe Vlink een efficiënte manier is om de volledige tekst van online artikels op te zoeken, en hoe je de elektronische bronnen kan raadplegen wanneer je niet op de campus bent.

Deze Massive Online Open Course leert je de basis voor het voeren van een wetenschappelijk bronnenonderzoek.

Hiermee kan je rechtstreeks zoeken op basis van doi (Digital Object Identifier). De vubdoi zal in "instant mode" nagaan of er een elektronisch abonnement is, is dit niet het geval zal een open access versie gezocht worden, en als dat ook niet lukt zal je worden doorverwezen naar het IBL-formulier. In "classic mode" krijg je het klassieke V-link scherm te zien.

 

Correcte affiliatie op wetenschappelijke publicaties

Een correcte vermelding van de VUB/UZ-affiliatie op wetenschappelijke publicaties is van essentieel belang voor de rapportering naar overheidsinstanties. Die overheidsinstanties staan in voor verschillende vormen van financiering voor de VUB, het UZ Brussel, de onderzoeksgroepen en medische diensten.

Het onderzoeksmanagement vraagt met nadruk dat alle vorsers steeds hun affiliatie correct en volledig vermelden op alle publicaties, rapporten en dergelijke. Aan alle auteurs wordt eveneens gevraagd om met dezelfde aandacht te waken over hun correcte affiliatie wanneer een publicatie wordt ingediend door een co-auteur, bvb uit een andere instelling.

De correcte affiliatie is:

  • Voor VUB onderzoekers aan de Faculteit GF: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Department/service/research group X, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussels, Belgium.
  • Voor UZ Brussel-onderzoekers: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel), Department/service/research group X, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium.

Wat moet je vermelden?

Altijd wordt in de referentie de volledige naam 'Vrije Universiteit Brussel' vermeld, vergezeld van de afkorting 'VUB', en ook het correcte adres. Dit geldt ook voor vorsers die tijdelijk werden gedetacheerd en voor alle UZ Brussel-publicaties.

Wat moet je vermijden?

Het belangrijkste is dat een vertaling van de naam van de universiteit en van het ziekenhuis absoluut vermeden moet worden. (Free University of Brussels)

 

Nuttige links