Postdoctoraal onderzoeker Kim De Veirman ontvangt dr. Karel-Lodewijk Verleysen prijs 2018 voor haar multipel myeloomonderzoek

Kim De Veirman

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft de VUB - dr. Karel-Lodewijk Verleysen prijs 2018 toegekend aan multipel myeloomonderzoeker Kim De Veirman. Aan de onderscheiding is een geldprijs verbonden van €6.000. Kim De Veirman ontvangt de prijs als bekroning van haar medisch onderzoekswerk, getiteld: “The role of bone marrow derived bystander cells in the development of multiple myeloma”. Tijdens haar doctoraatsproject, onder leiding van Prof. Karin Vanderkerken, onderzocht ze de rol van de beenmergmicroomgeving in multipel myeloom. In haar doctoraatsthesis is Kim De Veirman er in geslaagd om interacties van de tumor met zijn micro-omgeving en nieuwe kanker overlevingsmechanismen te ontrafelen. Dit werk was bovendien ook de basis voor het behalen van een FWO post-doctoraal mandaat, waarin ze haar onderzoekswerk op het labo Hematologie en Immunologie (HEIM) verderzet.