Ombudsdienst voor studenten

Alle studenten van de faculteit GF kunnen bij problemen terecht bij volgende vertrouwenspersonen:

Prof. Bart Van der Auwera
Tel. 02/477.43.39

bart.vanderauwera@vub.ac.be

plaatsvervanger:

Prof. Ilse Smolders
Tel. 02/477.47.47

ilse.smolders@vub.ac.be

Doctorandi hebben een eigen ombudspersoon, gegevens hiertoe zijn beschikbaar op deze websitedeze website.