Lip-, kaak en gehemeltespleten hoeven geen stigma meer te zijn

Standaard behandelingsplan voor baby’s met een gespleten gehemelte biedt uitstekende resultaten

Dr. Ana Tache van de dienst Mond-, kaak en aangezichtsheelkunde van het UZ Brussel analyseerde over een looptijd van 30 jaar het standaard behandelingsprotocol voor een spleet in het gehemelte, afgetoetst aan enkele belangrijke uitkomsten op vlak van levenskwaliteit en sociale gevolgen. Conclusie: deze behandeling biedt op alle vlakken uitstekende resultaten. Schisis heeft immers een grote impact voor de patiëntjes en hun familie. Het protocol wordt vandaag gebruik in 4 van de 6 schisiscentra in Vlaanderen. Dr. Tache behaalde eerder deze week haar doctoraatstitel aan de Vrije Universiteit Brussel naar aanleiding van dit onderzoek.

Lees meer...