Internationale uitwisseling

Wil je tijdens je studies letterlijk je horizon verleggen ? Dan is een verblijf in het buitenland zeker aan te raden. Aan de VUB kan je met het Socrates/Erasmus-programma minimum 3 maanden en maximum 10 maanden aan een buitenlandse universiteit gaan studeren.


Socrates/Erasmus

Socrates is het overkoepelende actieprogrammaactieprogramma van de Europese Unie voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs dat het ontstaan van een Europese identiteit wil stimuleren. Om dit doel te bereiken ondersteunt SOCRATES verschillende projecten, waaronder het ERASMUS project wat staat voor European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.
 
Erasmus voorziet financiële steun voor tal van activiteiten op het niveau van het hoger onderwijs, waaronder mobiliteitsbeurzen voor studenten aan hogescholen en universiteiten. De Vrije Universiteit Brussel is in ruime mate betrokken bij het SOCRATES-Actieprogramma en bij ERASMUS in het bijzonder.
 
Voor verdere informatie, surf naar de Socrates/Erasmus site van de VUB.


Special Seminar on Student Exchange and Medical Education – ECTS MA School Brussels, 03 November 2009

Op 3 november 2009 verzorgde de ECTS Medicine AssociationECTS Medicine Association een Special Seminar aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het doel van dit seminar was vorming van de facultaire verantwoordelijken met betrekking tot internationalisering en kwaliteitszorg rond internationalisering. Dit seminar vertrekt vanuit enkele concrete realisaties (best practices) aan andere faculteiten of medische scholen en poogt om via interactieve uitwisseling te komen tot een verbetering van de internationale werking.

Prof. dr. Alain Dupont, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel, leidde het seminarie in met een situering van dit seminarie binnen de kwaliteitszorg en internationalisering van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie in het algemeen en de opleiding geneeskunde in het bijzonder.

Hieronder het verslag en presentaties: