Eventuele overstap naar EhB?

Wil je vanuit de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel de overstap maken naar een richting binnen het departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel? Dan bestaat de kans dat je aan de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen krijgt voor een aantal vakken. Om welke vakken het gaat en hoeveel het er zijn, hangt af van de credits die je hebt behaald en de opleiding die je kiest.

Alle info: https://www.erasmushogeschool.be/nl/overstap-naar-ehb

Meer informatie over de praktische kant van heroriënteren?

Heroriënteren kan een effect hebben op je leerkrediet, je studiegeld, de kinderbijslag en je studiebeurs.

Kijk zeker eens naar
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/inschrijven-aan-de-vub/aanmelden-en-inschrijven/veranderen-van-opleiding