Em. Prof. dr.Luc Vanhaelst overleden

Wij vernemen het droeve nieuws van het overlijden van professor emeritus Luc Vanhaelst op 26 september 2022. Hij werd 82 jaar.

Professor Vanhaelst was gewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie, waar hij instond voor het onderwijs in de semiologie, endocrinologie en farmacologie. Van 1985 tot 1991 was hij ook decaan van onze faculteit. Daarnaast was dr. Luc Vanhaelst vele jaren actief als diensthoofd endocrinologie aan het UZ Brussel en was hij voorzitter van de commissie voor geneesmiddelen van België. Hij was tevens lid van vele wetenschappelijke en bestuurlijke verenigingen in binnen- en buitenland;

Velen zullen prof. Vanhaelst blijven herinneren als een deskundig clinicus en academicus, maar vooral ook als een fijngevoelig man met aandacht voor zorg voor patiënt, collega en medewerkers. Hij bezielde vele generaties studenten en artsen in opleiding. Hij had een bijzondere flair en briljante visie op de geneeskunde, opmerkelijk beheerst door realisme en actie. We wensen zijn familie en al wie hem dierbaar was veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.