Alumniverenigingen

Volgende alumniverenigingen zijn relevant aan onze faculteit:

  • Oudstudentenbond (OSBOSB) (overkoepelend)
  • Medische oudstudenten (MOVUBMOVUB)
  • Oudstudenten apotheker (OSABOSAB)