VUB en Nederlandse SOMT University of Physiotherapy verlengen intensieve samenwerking in Manuele Therapie

Rector Caroline Pauwels en dhr. Willy Smeets, algemeen directeur van de SOMT University of Physiotherapy tekenden op maandag 8 mei een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die loopt tot en met 2020.

Vier jaar geleden engageerde de VUB zich om de academisering te ondersteunen van de toenmalige Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie in Amersfoort, intussen de SOMT University of Physiotherapy

Die samenwerking kreeg vorm in de SOMT-leerstoel in de Manuele Therapie, bekleed door prof. Aldo Scafoglieri. Aan de zijde van de VUB wordt de leerstoel gezamenlijk ondersteund door de faculteit Geneeskunde en Farmacie en de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.

Dankzij een permanente uitwisseling van ervaringen en inzichten van studenten, docenten en onderzoekers, is uit het oorspronkelijke opzet de afgelopen jaren een hartelijke en productieve relatie gegroeid

De vernieuwing van de samenwerking binnen het kader van de SOMT-leerstoel betekent niet enkel continuïteit; ze biedt ook unieke opportuniteiten om onderwijs en onderzoek rond Manuele Therapie in beide instellingen verder te verdiepen, zoals de exploratie van innovatieve methoden voor anatomieonderricht.

 

Hernieuwing SOMT 2017