UZ Brussel en Vrije Universiteit Brussel lanceren brede dialoog over de gezondheidszorg in de toekomst

Welk model voor de gezondheidszorg krijgen we als we eens echt tabula rasa zouden maken en in het midden van een wit blad een figuurtje tekenen dat de patiënt voorstelt? En dan zouden beginnen bouwen? Als we de Belgische gezondheidszorg eens zouden herformatteren? Als we eens een totale reboot zouden doen?


Eind 2017 bestaan het UZ Brussel en de campus Jette met de faculteit Geneeskunde en Farmacie precies 40 jaar. Verjaardagen zijn doorgaans een gelegenheid om stil te staan bij het verleden. Maar dat gaan we dit keer niet doen. De komende maanden wenden we samen met het UZ onze blik naar de toekomst. Naar 2030 om precies te zijn.

Wat gaan we doen?

Onder de noemer zorg2030 organiseren het UZ Bussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB tussen september 2017 en juni 2018 een brede denk- en dialoogoefening over de toekomst van de zorg en onze plaats daarin. We gaan in dialoog met de ganse samenleving. We willen zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. Iedereen; dat zijn patiënten, studenten, medewerkers van de VUB en het UZ Brussel, huisartsen, collega's uit andere ziekenhuizen, onderwijzend personeel, paramedici, familie van patiënten, ICT-ers, architecten, facility management, administratie, …

Elke mening is welkom en even belangrijk. Visies mogen grensverleggend zijn. We willen out of the box denken, of liever nog, zonder box! We denken samen na over wat het zou moeten en kunnen zijn in 2030 en daarna. Wat is vandaag waardevol dat zeker behouden moet blijven? Wat is vandaag een zwak punt dat zeker moet veranderen? Hoe zou het ideaal er uit moeten zien?

Hoe organiseren we de dialoog?

  • via het online dialoogplatform www.zorg2030.bewww.zorg2030.be
  • tijdens twee dialoogdagen waarbij we live zullen verder bouwen op de ideeën van het platform en je zelf in een rechtstreeks gesprek kan meedenken. Je kan je inschrijven via het dialoogplatform. (Eén voor patiënten op 18 november - éen voormiddag in het Nederlands, éen namiddag in het Frans - en één voor zorgverstrekkers op 24 november 's avonds en op 25 november in de voormiddag.)
  • op een speciaal moment gereserveerd voor medewerkers van onze faculteit en het UZ Brussel, nl. op zaterdag 24 februari 2018.