Parkingbeheer

TOEGANG

  • BADGE

Houd de personeels– of studentenkaart zo dicht als mogelijk bij de kaartlezer op de aanmeldingspaal ter hoogte van de slagboom.

Indien uw kaart niet voorzien is van een RFID-tag kan u een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier voor studenten of voor personeel.

  • PINCODE

Indien u als bezoeker een pincode hebt ontvangen toetst u deze in op het numerieke klavier op de aanmeldingspaal ter hoogte van de slagboom. Personeelsleden uit campus Etterbeek of kaai moeten een dag-pincode aanvragen of in geval van frequent bezoek de registratie parking vervolledigen. (zie BADGE hierboven)

Gebruik hierbij volgend formaat:

C (clear) PIN ⏎ (ENTER)

  • PARLOFOON

Toegang via parlofoon is enkel toegestaan voor leveranciers en externe technici of aannemers.

BIJ PROBLEMEN

In geval van problemen kan u terecht bij de dienst bewaking. Ofwel door gebruik van de parlofoon of via 02/477.41.41 — 0476/33.74.52

TOEGANGSCONTROLE

Ongeacht de stand van de slagbomen kan er door de bewaking te allen tijde een controle gehouden worden op rechtmatig gebruik van de campusparking en het rechtmatig gebruik van personeels– of studentenkaart. Het gebruik van de kaart is strikt persoonlijk.

VOOR VLOTTE DOORGANG HOUD PERSONEELS– OF STUDENTENKAART STEEDS BIJ DE HAND WANNEER U DE PARKING NADERT!

DIEFSTAL OF VERLIES BADGE

Bij verlies of diefstal van uw personeels– of studentenkaart kan u terecht op het faculteitssecretariaat teneinde een nieuwe kaart aan te vragen. Een waarborg van €5 zal in geval van verlies aangerekend worden om de kaart te vervangen.

Indien u de kaart als verloren opgeeft kunnen wij de oude kaart deactiveren op het moment van melding. Een spoedige melding draagt bij aan de veiligheid op onze campus.

MELD VERLIES VAN DE KAART ZO SNEL MOGELIJK VIA PARKING@GF.VUB.AC.BE MET VERMELDING VAN STAM– OF ROLNR!

WILDPARKEREN

Iedere gebruiker wordt uitdrukkelijk verzocht zijn voertuig te parkeren op een daartoe bestemde plaatsen. Plaatsen met aanduiding van een parkeerverbod, garage in– en uitritten, gebouw in– en uitgangen, hellingen ten dienste van mindervaliden, voetpaden en oversteekplaatsen dienen steeds vrij van voertuigen te zijn.

Indien u toegang hebt tot de garage plaatst u het voertuig te midden van de grondmarkeringen, plaatsen zonder grondmarkering zijn geen parkeerplaatsen.

Het in acht houden van deze regels draagt eveneens bij aan de veiligheid op onze campus, niet in het minst aan de interventiesnelheid van de hulpdiensten.

In geval van recidief wildparkeren kan u de toegang tot de parking ontzegd worden.

WIJZIGING NRPLAAT OF TEL/GSMNR

Gelieve zo snel mogelijk wijzigingen aan de opgegeven nummerplaten, telefoon– en gsmnummers te melden aan parking@gf.vub.ac.be met vermelding van uw stam– of rolnummer.

VRAGEN

Vragen kan u richten aan parking@gf.vub.ac.be