Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB geloven in de kracht van horizontale samenwerking

Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB betreuren de uitlatingen in de pers van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde over wie de beste zorg biedt voor kinderen.

Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB benadrukken het grote belang van de huisarts in de eerste lijn, ook inzake kindergeneeskunde. Wij delen de mening niet dat ouders voor hun kinderen beter meteen een pediater kunnen raadplegen in plaats van eerst een huisarts.

Huisartsen zijn opgeleid om de om ernstige problemen bij volwassenen en kinderen te detecteren. Wanneer de aandoeningen meer complex zijn worden die doorverwezen naar de tweede lijn. Die samenwerking loopt goed. De competenties van eerste en tweede lijn versterken elkaar.

Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB hebben een visie die is gestoeld op overleg en samenwerking. De huisarts speelt een belangrijke rol in de continuïteit van de zorg onder meer door zijn of haar kennis van de familiegeschiedenis. De patiënt moet centraal staan en de zorgverstrekkers moeten zich daarrond verenigen, elk vanuit zijn eigen expertise en allemaal met oog voor het geheel.

Aan het versterken en verder uitbouwen van de horizontale samenwerking wordt al jaren gewerkt. Het ziekenhuis en de faculteit zullen daarop blijven inzetten in het belang van de beste zorg voor de patiënt en dit in nauw overleg met zowel huisartsen als specialisten. Wij roepen alle betrokken beroepsgroepen dan ook op om hierrond in dialoog te gaan. Het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB zullen constructief meewerken aan alle initiatieven die in dit kader genomen worden.