Bijsturing werken Tram 9 vanaf maandag 11 mei

Na spoedoverleg met het kabinet van minister van Mobiliteit Pascal Smet zijn er wijzigingen afgesproken in de werfaanpak en -timing voor Tram 9. Men hoopt de hinder zo tot een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Situatie 7 en 8 mei

Vrijdag 8 mei moet de situatie ter hoogte van het kruispunt met de Romeinse steenweg verbeteren doordat er 2 en mogelijk opnieuw 3 baanvakken opengesteld worden aan het verkeerslicht. Dit wil zeggen dat er een kleine verbetering merkbaar zal zijn in de doorstroming. De politie springt maximaal in waar mogelijk.

Situatie vanaf maandag 11 mei

  • De verkeerscirculatie wordt vanaf 11 mei (i.p.v. 20 mei) aangepast naar eenrichtingsverkeer over dubbele rijstrook tussen het kruispunt met de Romeinse steenweg en de afrit Jette (vanuit Asse), waarvan één vrije busbaan die bruikbaar is voor prioritaire voertuigen.
  • De campus kan dan enkel verlaten worden via het rondpunt aan de Bibitor.
  • De politie voorziet begeleiding aan het rondpunt Bibitor tussen 7 en 10 uur en tussen 15 en 19 uur.
  • Alle verkeer via afrit 9 (komende vanuit Asse) zal verplicht rechts moeten afdraaien richting campus. Signalisatie wordt voorzien op de Ring om aan te duiden dat de afrit enkel bruikbaar is in functie van “verkeer voor UZ Brussel -VUB”.
  • Het resterende deel  van de voorbereidende werken zal vanaf maandag  ’s nachts (tussen 20.30 en 6 uur) gebeuren.

 Parkeerplaatsen blauwe zone verdwijnen

Vanaf maandag 11 mei verdwijnen er 60 à 80 parkeerplaatsen van de openbare weg.

Openbaar vervoer

De openbare vervoersmaatschappijen hebben beloofd om ons meteen op de hoogte te brengen als buslijnen zouden omgelegd worden de komende uren of dagen.

Evaluatie op woensdag 13 mei

Een evaluatie van de situatie is opnieuw voorzien volgende week woensdag met alle betrokken partijen (werfleiding, Brussels Health Campus, brandweer, scholen, …).