ZORG2030: EERSTE BESLUITEN

De initiatiefnemers van ZORG2030, het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, hebben een eerste rapport opgemaakt van de ideeën en visies die van september tot eind december werden gedeeld op het dialoogplatform www.zorg2030.be. Ook de output van de dialoogdagen werden aan het platform toegevoegd.

In totaal werden 424 suggesties en ideeën online geplaatst. Wat valt op? Dat leest u hierhier