Zelfrijdende shuttle toert op campus

Van maandag 12 augustus tot 31 oktober pendelt tussen de studentenkoten op onze campus en de hoofdingang van de faculteit (Gebouw A) een zelfrijdende shuttle. Bedoeling is het gebruik van een autonoom busje te testen in een complexe omgeving met uiteenlopende gebruikersgroepen. Langs het parcours zijn een aantal ingrepen gebeurd om de shuttle ongestoord te laten rijden en parkeren.

Start eerste fase onderzoeksproject

Het testen van deze zelfrijdende shuttle vindt plaats in het kader van het VUB/ULB-onderzoeksproject Autonomous Shuttle Service for Brussels Health Campus. Er wordt onderzocht wat de opportuniteiten en evt. hinderpalen zijn om een autonome shuttle in te zetten voor medewerkers, studenten en op termijn ook patiënten en bezoekers op onze campus. Van 12 augustus tot 23 augustus vinden overdag de technische testen plaats. Als die goed verlopen, kunnen passagiers vanaf 26 augustus tot eind oktober de shuttle elke weekdag gebruiken tussen 12 en 17 uur. Aangezien dit traject van de studentenkoten naar de faculteit loopt en terug, rekenen de onderzoekers rekenen vooral op studenten. In deze testfase zal er nog een operator aan boord zijn.

Parkeerverbod en aangepaste wegmarkeringen

Om de zelfrijdende shuttle zo vlot mogelijk te laten rijden werden enkele tijdelijke aanpassingen aan de weg uitgevoerd:

  • Er is een tijdelijke middenberm aangebracht tussen de studentenkoten en de slagboom van de parking van de faculteit om ervoor te zorgen dat het huidige parkeerverbod langs de kant van de weg gerespecteerd wordt. De parkeerplaatsen langs Basic Fit blijven beschikbaar. 
  • Aan de studentenkoten zijn 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor de halte van de shuttle. Die worden met signalisatie aangeduid.

Voor het hoofdgebouw van de faculteit zijn eveneens 2 parkeerplaatsen voorbehouden als halte en keerpunt. De autonome shuttle zal deel uitmaken van het reguliere verkeer en rijden aan een beperkte snelheid (max. 10 km/u). Gelieve hiermee rekening te houden.

Meer informatie over dit project vindt u hierhier. Een update volgt na de eerste testfase. Stay tuned!