Witte jassen ceremonie 2013

  • Afdrukken

 witte jassen banner 2013

Op zaterdag 23 maart 2013 werd op de VUB de vierde editie van de Witte Jassen Ceremonie gehouden. Hierbij werden 68 1e master studenten geneeskunde in een witte doktersjas gestoken om de overgang van het theoretische naar het praktische gedeelte van de opleiding te huldigen.

Stagedocent Prof. Dr. Nicole Pouliart leidde de ceremonie in door de studenten en hun familie, evenals de stagemeesters en -mentoren te verwelkomen. Daarna stelde ze dat effectief starten met stages een zeer belangrijke en ingrijpende stap is in de evolutie van een arts. De vrijmoedigheid van een student moet plaats maken voor een toenemende verantwoordelijkheid in het omgaan met patiënten en collegae. Na jaren van studies leren de studenten vanaf het 2e masterjaar op de werkplek, onder begeleiding van stagementoren, omgaan met patiënten en behandelingen.

Voor dit moment hebben ze vele jaren hard gestudeerd. Deze overgang kadert in de eeuwenoude traditie van chirurgijns en barbiers waar de leerling van gezel naar meester evolueert. De doktersjas en de badge, als sleutel tot de digitale dossiers, symboliseren deze toetreding tot het beroep.

De studenten geneeskunde krijgen reeds vroeg in hun opleiding het vertrouwen van de VUB, het UZ Brussel en andere stagediensten om de nodige beroepservaring op te doen. Dat bij dit vertrouwen een nieuwe verantwoordelijkheid hoort werd door stagecoördinator Prof. Dr. Michel Deneyer uiteengezet tijdens zijn rede ‘Deontologie van het beroep’. Ook studenten moeten immers op een correcte manier omgaan met patiëntenrechten en vertrouwelijke informatie.

Vervolgens werd overgegaan tot de plechtige overhandiging van de doktersjas en ziekenhuisbadge aan elke individuele student door respectievelijk prof. Dr. Alain Dupont, decaan van de faculteit, en Prof. Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder van het UZ Brussel.

De aanwezige perifere stagementoren mochten voor hun inzet en begeleiding een officieel certificaat ontvangen.

De ceremonie werd afgesloten met een feestelijke receptie waarop ook de fiere ouders een ontmoeting hadden met de aanwezige professoren en stagementoren.

De foto's van de ceremonie kan je hier bekijkenhier bekijken.