Winnaars Beurs Medische Wereld 2016 zijn bekend!

Met veel plezier stellen we jullie het winnaarsduo van de Beurs Medische Wereld 2016 voor. Haaike Bens en Ayla Pauwels, allebei geneeskundestudentes in het 2de masterjaar aan de VUB, overtuigden ons met hun gemotiveerde aanvraag en humanitaire beweegredenen.

Haaike zal stage lopen in het Themba Hospital in Zuid-Afrika op de dienst gynaecologie, waar ze actief zal deelnemen aan bevallingen, zonder de Westerse hoogtechnologische hulp waarmee we vertrouwd zijn. Bovendien is een hoog percentage van de zwangere vrouwen besmet met HIV wat bijkomende uitdagingen stelt, zoals hoe men de kans op het overdragen van het virus zo laag mogelijk kan houden.

Ayla zal in hetzelfde ziekenhuis verblijven maar op de dienst interne geneeskunde, waar de Belgische pneumoloog Dr. Fieremans haar alvast wegwijs kan maken. Ook in dit domein zorgt HIV en AIDS voor extra complicaties.

Bovendien zullen zij H.O.P.E. Flanders (HIV/AIDS Ontwikkelingshulp voor Preventie en Educatie) bezoeken en hun steentje bijdragen op verschillende locaties. Deze Vlaamse organisatie zet zich in voor kwetsbare kinderen die onrechtstreeks slachtoffer zijn geworden van HIV of AIDS. Door verlies van een of beide ouders raken ze zelf in een vicieuze cirkel van armoede en ziekte, met bijgevolg honger, gebrek aan opleiding en vooruitzichten. Haaike en Ayla plannen ook een inzamelactie waarbij niet alleen financiële steun (zoals peter/meter van een H.O.P.E. kindje worden), maar ook didactisch materiaal, speelgoed,... welkom is. Voor meer info: haaike.bens at vub.ac.be of ayla.pauwels at vub.ac.be

Wij hopen dat de stage een unieke periode wordt voor beide dames, en dat het hun kijk op de medische wereld, specifiek in gebieden waar de geneeskundige voorzieningen beperkter zijn dan bij ons, meer vorm zal geven. Met hun koffer vol ervaring, nieuwe inzichten en creatief probleemoplossend denken, kijken wij nu al uit naar hun beeldverslag op het Symposium Medische Wereld 2017!

Proficiat aan beide studentes en wij wensen hen een succesvolle leerrijke stage toe!

Indien jullie meer te weten willen komen over H.O.P.E. Flanders, en hen eventueel willen steunen, dan kan dit via http://blog.hopeflanders.be/wat-doen-we/hivaids-training/http://blog.hopeflanders.be/wat-doen-we/hivaids-training/

Medische Wereld winnaars beurs 2016