VUB-onderzoeker Mathieu Vinken ontvangt ‘Proof-of-Concept Grant’ van de Europese Onderzoeksraad

De European Research Council schenkt professor Mathieu Vinken een beurs om te onderzoeken of nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van leverziekte potentieel hebben om op de markt gebracht te worden.

Professor Mathieu Vinken, apotheker en toxicoloog verbonden aan het departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen van de VUB, heeft een ‘Proof-of-Concept Grant’ (150.000 Euro) ontvangen van de prestigieuze ‘European Research Council’ (ERC). Met deze beurs zal zijn team nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van leverziekte produceren en het markpotentieel ervan nagaan.

Het project CONNECT-2-CLINIC bouwt verder op de eerder gehonoreerde ERC ‘Starting Grant’ project CONNECT (1,47 MEUR) dat nieuwe doelwitten voor de behandeling van acute en chronische leveraandoeningen heeft geïdentificeerd. Mathieu Vinken voert dit onderzoek uit in samenwerking met de Universiteit van São Paulo in Brazilië, waar hij sinds enkele jaren gastprofessor is. Vorig jaar ontving hij nog de gerenommeerde Galenusprijs voor Farmacologie uit handen van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voor dit onderzoek.

European Research Council

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie is de eerste pan-Europese organisatie voor financiering van grensverleggend onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren door de allerbeste, creatiefste onderzoekers te ondersteunen. De European Research Council heeft daarvoor een Starting Grant voor jonge toponderzoekers, de Consolidator Grant voor onafhankelijke excellente wetenschappers en de Advanced Grants voor senior research leiders.