Visitatierapport opleiding Biomedische Wetenschappen

Recent werd de opleiding Biomedische wetenschappen bezocht door de visitatiecommissie VLUHR. De bevindingen van deze visitatie kan u hierhier terugvinden.