Visitatierapport Manuele Therapie

In mei 2012 vond de VLUHR-Onderwijsvisitatie “Manuele Therapie” plaats. Het visitatierapportvisitatierapport en persberichtpersbericht zijn ter inzage beschikbaar.