Vesalius 500 jaar

'Voor zijn tijd revolutionair, maar nu nog perfect actueel'

Heel wat ziekenhuizen en medische instellingen dragen de naam Andreas Vesalius. Vesalius is één van de grondleggers van de anatomie, die de structuur van ons lichaam in kaart brengt.

Op 31 december is het exact vijfhonderd jaar geleden dat Andreas Vesalius geboren werd. Weinig mensen weten het, maar Vesalius was een Brusselaar. In de snijzaal van de VUB zijn ze daar bijzonder trots op. Opgelet: in de uitermate boeiende reportage van TV-Brussel komen beelden voor die niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers.