Tweedaags congres: Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen

Het onderzoeksproject Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools (FLIECE) organiseert op 29 en 30 januari 2015 een tweedaags congres over palliatieve zorg.

Dit tweedaags congres “Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen”, wil een handvat bieden om de palliatieve zorg in Vlaanderen optimaal te organiseren.

Het congres is opgedeeld in 2 dagen met elk hun eigen karakter en zal plaatsvinden in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel.

De inschrijving voor elk van de twee dagen verloopt apart en wordt geopend in augustus

  • Op donderdag 29 januari worden de meest recente bevindingen uit  wetenschappelijk onderzoek voorgesteld en reflecties daarop gegeven vanuit de praktijk.
  • Op vrijdag 30 januari worden op basis van onderzoek beleidsopportuniteiten tot verbetering van de zorg gepresenteerd en reageren vooraanstaande beleidsvertegenwoordigers daarop.

 

Doelgroep 29 januari: een breed publiek van zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen (specialisten, verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pastors, huisartsen) en andere professionals en leken met een interesse in palliatieve zorg.

Doelgroep 30 januari: een breed publiek van beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor aspecten van palliatieve zorg (o.a. politici, Federale en Vlaamse bevoegde instanties, mutualiteiten, bestuursleden van zorginstellingen, vertegenwoordigers van koepelorganisaties, beroepsverenigingen, werkgevers en werknemers verenigingen, beoordelingsorganen, verantwoordelijken onderwijs/opleiding) en professionals en leken met een interesse in palliatieve zorg beleid.

U bent van harte uitgenodigd. Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien, accreditering voor artsen is aangevraagd.

Meer informatie op www.endoflifecare.be/congreswww.endoflifecare.be/congres