TRAM 9 UPDATE 7 november 16

  • Afdrukken

Vanaf maandag 7/11 breidt de werf uit in de richting van Jette (Simonis) en zal er ook op de Tentoonstellingslaan gewerkt worden. Zie plannetje hieronder. De Tentoonstellingslaan wordt hierdoor over een lengte van 200 m (tussen het kruispunt Oude Afspanning en het Q8 tankstation) tijdelijk heringericht met 1 baanvak in elke richting. Zowel het verkeer komende uit het centrum als het verkeer richting Ring zal langs de zijde van het Q8-tankstation rijden. De huidige 2 baanvakken richting Centrum Jette zullen immers (over een lengte van 200 meter) mee in de werfzone zitten. Voor de zwakke weggebruikers wordt ook een circulatieplan opgemaakt.

tram9 update 11nov16