Tram 9 éénrichtingsverkeer vanaf 8 februari

De werfzone en dus ook het eenrichtingsverkeer breidt uit over de Laarbeeklaan tot aan het rondpunt met de Bibitor. Vanaf maandag 8 februari is onze campus dus enkel te bereiken vanuit de richting Dikke Beuklaan. Dit heeft ook impact op de buslijnen. De eenrichtingslus blijft zeker tot na de zomer behouden.

Bekijk het circulatieplan hier.

  • Alle gemotoriseerd verkeer zal via de Dikke Beuklaan rijden (bereikbaar via afrit 9 of via het kruispunt Romeinse Steenweg-Tentoonstellingslaan).
  • Met de uitbreiding van de werfzone verdwijnen er opnieuw een 30-tal parkeerplaatsen op de openbare weg (‘blauwe zone’).
  • Voor fietsers en voetgangers vanaf Oude Afspanning: je kunt niet meer rechts van de rijweg naar de campus toe rijden/wandelen. Momenteel zullen fietsers en voetgangers in beide richtingen tussen de campus en de Oude Afspanning wandelen/fietsen. Wees voorzichtig, zorg dat je zichtbaar bent en stap af wanneer nodig.

Buslijnen


  • Bus 53 van de MIVB herneemt tijdelijk haar vroegere traject met het UZ Brussel als eindhalte. De reistijd tussen het station van Jette en de campus wordt hierdoor helaas dus ook tijdelijk opnieuw langer.
  • De buslijnen 84 (MIVB) en 245 (De Lijn) zullen in één richting het UZ Brussel niet kunnen bedienen. Voor de ritten richting Heizel (84) en Dendermonde (245) wordt een halte op de Tentoonstellingslaan voorzien. Voor de ritten richting Berchem Station (84) en Brussel-Noord (245) kan de reiziger nog wel aan het UZ Brussel af- en opstappen.
  • Meer info en plannetje van de buslijnen vind je hier

Urgentievoertuigen

Voor urgentievoertuigen wordt – zolang de werf op de Laarbeeklaan dit toelaat – een uitzondering gemaakt. Zij zullen nog wel via de Laarbeeklaan naar het UZ Brussel kunnen rijden.

Parkeren kan nog steeds op het Research Park, lees het hele dossier hier