Studiedag Diversiteit, een initiatief van de Universitaire Associatie Brussel 27 mei '16

Talrijke experten in diversiteit aan het woord op één dag

Op onze eerste studiedag krijgen tal van experten het woord om hun werk, hun kennis, en hun best practices uitgebreider aan elkaar en aan u voor te stellen. Het hoofddoel is een netwerk rond ‘Diversiteit’ te vormen dat actief gaat delen en samenwerken.

Werkgroep Diversiteit en Interculturele Competentie

Sedert eind december 2014 betrachten de Vrije Universiteit Brussel ( VUB ), de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, en het departement Gezondheidszorg en Lerarenopleiding van de Erasmus Hogeschool Brussel (EhB) initiatieven rond interculturele competentie, cultuurgebonden taalonderwijs en patiënteneducatie uit te werken.

Er werd vanuit de UAB een aanzet gegeven tot een breed platform, de Werkgroep Diversiteit en Interculturele Competentie, die reeds bestaande initiatieven inventariseert en een structurele incorporatie van culturele competentie in de opleiding van o.a. artsen, zorgverleners en leraren beoogt.

Ook het “Brussels Studies Institute”, de onderzoeksgroep “Brussels Institute of Applied Linguistics”, de iris ziekenhuizen, Kom Op Tegen Kanker/Vlaamse Kankerliga, en Solentra werden betrokken bij het project. Onder hun impuls wordt een inventaris gemaakt van projecten en studies die uitgevoerd worden rond dit thema binnen zorgopleidingen en binnen opleidingen Sociologie, Linguïstiek,…

De meerwaarde van kennisdeling en samenwerking #Brusselsediversiteit

Daar we in Brussel geconfronteerd worden met situaties waar ziekte slechts één aspect is naast problematische behuizing, inkomen, opleiding, werkgelegenheid, vluchtelingenwerk,… is het zinvol het begrip culturele competentie uit te breiden naar de competentie diversiteit.

Met de focus op onderwijsinnovatie en onderzoek, willen we het overleg en de samenwerking rond diversiteit aanwakkeren, en daar ook lessen uit trekken voor de zorgopleidingen en het werkveld.

De UAB wil aandacht schenken aan de training van zijn docenten mbt diversiteit. De docenten zullen tijdens de lessen niet alleen cultuursensibiliseren maar ook cultuursensitief werken.

Voor wie

Deze studiedag richt zich tot alle professionals en onderzoekers die dagelijks constructief omspringen met de steeds groeiende diversiteit in Brussel. Onderwijsinstanties, ziekenhuispersoneel, vormingsverantwoordelijken, artsen, welzijnswerkers, overheidsinstanties, etc… Ook als u niet in Brussel werkt, bent u zeer welkom.

 

Programma

 • 09:00 AM Onthaal en verwelkoming door Prof Luc Huyghens van de Medische Faculteit van de VUB
 • 09:30- 12:00 AM: Plenaire sessies rond ‘De sociale, maatschappelijke, en economische dimensies van diversiteit’ (Moderator Prof. Dominique Verté - VUB)
 • 12:00 PM- 13:00 PM: Lunch en netwerking
 • 13:00 PM- 14.45 PM: Themasessies 1 en 2
 • 14:45- 15.15PM: Koffiepauze
 • 15:15 – 17:00 Themasessies 3 en 4
 • 17:00 Slotwoord en receptie

In de namiddag komen 4 themasessies aan bod (2 te kiezen):

 • THEMA 1: De opleiding aangepast aan de omgeving
 • THEMA 2: Onderzoeksinitiatieven
 • THEMA 3: Toegepaste cultuursensitiviteit
 • THEMA 4: Meertaligheid

Na de plenaire sessie en na elke themasessie is er telkens wat ruimte voor vragen en debat met het publiek.

De sprekers zijn oa vertegenwoordigers van: Ecole de Santé Publique, FOD Volksgezondheid, BRIO, Erasmus Hogeschool Brussel, VUB, ULB, de Brusselse iris ziekenhuizen, Haute Ecole Francisco Ferrer, Volle Maan, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Vlaams Kankerliga, de artsenopleiding van de VUB, Faculteit Rechten van de VUB, UZ Brussel…

Inschrijven

Deelnemen is GRATIS, registratie is wel verplicht. UAB voorziet in de catering van onthaal, lunchbreaks en een afsluitende receptie om 17u.

Accreditatie wordt aangevraagd. KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVENKLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN