Prof. dr. Vandevoorde overleden

  • Afdrukken

We hebben in droefheid kennis genomen van het overlijden van prof. dr. Jan Vandevoorde. Prof. Vandevoorde was vanuit de VUB een van de sterkhouders van de interuniversitaire opleiding huisartsgeneeskunde. Zijn heengaan raakt onze gemeenschap diep.

Decaan en collega prof. Dirk Devroey drukt het zo uit: “Namens de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB willen we alle naasten van Jan ons medeleven betuigen. Jan was een bijzonder fijne collega die nauwgezetheid hoog in het vaandel droeg en zeer geliefd was als collega en professor. Hij stond altijd open voor een gesprek als het wat moeilijker was. Zijn warme persoonlijkheid zullen we ontzettend missen.”