Prestigieuze Collen-Francqui Start-Up Grant voor Kiavash Movahedi

  • Afdrukken

Baanbrekend onderzoek naar immunotherapieën voor Alzheimer, Multiple Sclerose en hersentumor

Elke twee jaar kent de Francqui-stichting startbeurzen toe aan jonge toponderzoekers onder de 40 jaar. Dit jaar gaat de prestigieuze Collen-Francqui-startersbeurs naar VUB-professor Kiavash Movahedi, die het naar hem genoemde lab leidt van de Laboratory for Molecular and Cellular Therapy (LMCT) onderzoeksgroep op de Brussels Health Campus.

Naast een financiële toelage van 200.000 euro is aan dit driejarige mandaat ook een leerstoel verbonden. Dankzij deze prestigieuze erkenning kan prof. Movahedi zijn innovatief onderzoekswerk verderzetten naar nieuwe immunotherapieën in de strijd tegen ziektes zoals Alzheimer, Multiple Sclerose en agressieve hersentumoren.

Prof. Movahedi bestudeert hoe een klasse van immuuncellen, macrofagen genaamd, de ontwikkeling en progressie van hersenaandoeningen beïnvloedt. Dit omvat neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer of multiple sclerose, en agressieve primaire hersentumoren genaamd glioblastoma's. Het Movahedi-lab streeft ernaar nieuwe therapieën voor deze ziekten te ontwikkelen door de functies van hersenmacrofagen te moduleren.

"Ik ben zeer vereerd om de Collen-Francqui start-up grant te ontvangen.  Het is niet alleen een grote erkenning voor ons werk, maar het geeft ons ook meer vrijheid om een ambitieuze onderzoekslijn voort te zetten. De genereuze financiering zal ons in staat stellen om de rol van hersenmacrofagen bij neurologische aandoeningen verder te onderzoeken, wat op termijn hopelijk zal leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden voor patiënten."