Parking Campus Jette

In oktober 2015 werd een nieuw toegangscontrole-systeem in gebruik genomen. Het oude systeem op basis van nummerplaatherkenning en met verticaal bewegende ‘paaltjes' was al langere tijd niet meer operationeel. Het nieuwe systeem zal zijn gebaseerd op de personeels/studentenkaart en op klassieke slagbomen.

Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem heeft de faculteit de gelegenheid aangegrepen om het parkeerbeleid te verduidelijken. Dit is nodig omdat op piekmomenten onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Met het nieuwe beleid zouden de problemen moeten verminderen. Het aantal parkeerplaatsen blijft echter beperkt en de VUB moedigt het gebruik van andere vormen van transport, zoals de fiets of het openbaar vervoer aan.

De toegang tot de facultaire parkeerterreinen op campus Jette zal voorbehouden zijn voor studenten en personeelsleden VUB en UZ waarvan het zwaartepunt van de activiteit op de facultaire campus ligt.

Alle parkeergerechtigde personen kunnen een toegangspas verkrijgen dewelke gebruikt dient te worden om de slagbomen bij binnen- en buitenrijden te openen. Deze toegangspas wordt geïntegreerd in de studenten- of personeelskaart en is strikt persoonlijk. De initiële kaart zal gratis worden uitgereikt, bij verlies wordt de kaart gedeactiveerd en zal een waarborg betaald worden om de kaart te vervangen.

De uitreiking van de toegangspas aan het personeel zal plaatsvinden in de maand september, ieder gerechtigd personeelslid dient hiertoe een aanvraag in te dienen. Toekenning gebeurt op basis van het VUB-stamnummer en de personeelsgroep waartoe u behoort. De aanvragen zullen online plaatsvinden, u kan onderstaand een link naar het aanvraagformulier terugvinden.

De volgende categoriën mewerkers kunnen een toegangspas aanvragen: ZAP, BAP (incl PhD studenten), ATP, AAP werkzaam op de campus Jette. Medewerkers met een ander statuut, bijvoorbeeld UZ personeel, vrijwillig medewerkers, klinisch professoren of klinisch tutoren hebben niet automatisch toegang tot de facultaire parkings. UZ personeelsleden met een belangrijke opdracht in de faculteit zullen via het aanvraagformulier gevraagd worden om hun verzoek te motiveren. Het Faculteitsbureau zal de aanvraag dan verder bekijken.

Wie niet beschikt over een VUB-personeelskaart dient zich met hoogdringendheid aan te bieden op het secretariaat van de faculteit (alle dagen BEHALVE DINSDAG) tussen 9u en 12u of tussen 13u30 en 16u teneinde een personeelskaart aan te vragen.

De aanvraag voor de studenten wordt bij aanvang van het academiejaar opengesteld. Geen reden tot paniek, u zal als student voor de uitreiking van de kaart nog toegang hebben tot de parking.

Wij hopen met deze maatregelen de campus weer iets leefbaarder te maken.

 

 Aanvraagprodecure:

1) log in met uw VUBnetID door hier te klikken

2) indien u niet meteen op de pagina met het aanvraagformulier terecht komt klikt u hier