Parking Campus Jette Studenten

In oktober 2015 werd een nieuw toegangscontrole-systeem in gebruik genomen. Het oude systeem op basis van nummerplaatherkenning en met verticaal bewegende ‘paaltjes' was al langere tijd niet meer operationeel. Het nieuwe systeem zal zijn gebaseerd op de studentenkaart en op klassieke slagbomen. Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem heeft de faculteit de gelegenheid aangegrepen om het parkeerbeleid te verduidelijken. Dit is nodig omdat op piekmomenten onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Met het nieuwe beleid zouden de problemen moeten verminderen. Het aantal parkeerplaatsen blijft echter beperkt en de VUB moedigt het gebruik van andere vormen van transport, zoals de fiets of het openbaar vervoer aan.

De toegang tot de facultaire parkeerterreinen op campus Jette zal voorbehouden zijn voor studenten en personeelsleden VUB en UZ waarvan het zwaartepunt van de activiteit op de facultaire campus ligt.

Alle parkeergerechtigde studenten kunnen een toegangspas verkrijgen dewelke gebruikt dient te worden om de slagbomen bij binnen- en buitenrijden te openen. Deze toegangspas wordt geïntegreerd in de studentenkaart en is strikt persoonlijk. De initiële kaart zal gratis worden uitgereikt, bij verlies wordt de kaart gedeactiveerd en zal een waarborg betaald worden om de kaart te vervangen.

De uitreiking van de toegangspas aan de studenten zal deze week van start gaan. Iedere student dient hiertoe een online aanvraag in te dienen. U kan onderstaand een link naar het aanvraagformulier terugvinden.

De chip (toegangspas) zal enkel gekleefd worden op de studentenkaart. Indien u nog niet over een studentenkaart beschikt, moet u dringend navraag doen bij SAC. Heeft u een aantoonbaar probleem om tijdig een studentenkaart te krijgen, dan zal u een tijdelijke pincode toegekend worden door het facultair secretariaat. Studenten die reeds een badge bezitten van het vorige academiejaar kunnen deze nog even gebruiken tot het aanvraagformulier wordt opengesteld. De oude badges blijven actief tot eind oktober en MOETEN VERVANGEN WORDEN.

Alle studenten waarvoor lessen doorgaan op de facultaire campus Jette zullen toegang hebben.

Studenten Master-na-Master specialistische geneeskunde met een UZ aanstelling (ASO's) hebben het zwaartepunt van hun activiteit in het ziekenhuis en hebben op basis hun aanstelling toegang tot de UZ parkeerplaatsen.

Wij hopen met deze maatregelen de campus weer iets leefbaarder te maken.

 

 Aanvraagprodecure:

1) log in met uw VUBnetID door hier te klikken

2) indien u niet meteen op de pagina met het aanvraagformulier terecht komt klikt u hier