Overlijden Prof. Em. Dr. Guy Ebinger

Zopas heeft ons het droeve nieuws bereikt van het overlijden van prof. em. dr. Guy Ebinger. Professor Ebinger (°1943) stond aan de wieg van de opleiding neurologie aan onze universiteit en de klinische dienst neurologie van het UZ Brussel.

Prof. em. dr. Ebinger behaalde zijn diploma Geneeskunde aan de toenmalige ULB-VUB in 1969. In 1979 werd hij aangesteld als docent en in 2002 als buitengewoon hoogleraar. In deze jaren werden onder zijn vleugels tientallen neurologen gevormd waarvan velen een opgemerkte academische carrière konden uitbouwen aan binnen- en buitenlandse universiteiten.

Daarnaast was dr. Guy Ebinger vele jaren actief als diensthoofd neurologie aan het UZ Brussel, waarbij hij veel erkenning en respect genoot van medewerkers en collega’s-artsen. Professor Ebinger was tevens mede-oprichter van de onderzoeksgroep neurofarmacologie aan de VUB.

Tijdens een toespraak naar aanleiding van zijn emeritaat in 2008, richtte hij zich tot de studenten met zijn eigen kijk op het vrije denken. Deze nog steeds inspirerende woorden kan u hier nalezen.

Na zijn emeritaat bleef Guy Ebinger verbonden aan zijn alma mater als vrijwillig wetenschappelijk medewerker en trad hij op als expert medische ethiek bij de Europese Commissie voor de beoordeling van medische onderzoeksprojecten.

Namens de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en het UZ Brussel brengen we hulde aan de gedrevenheid en toewijding van Guy Ebinger om de grenzen van onderzoek en behandeling te verleggen en dit op een gepassioneerde manier door te geven aan nieuwe generaties. We wensen zijn familie en al wie hem dierbaar was veel sterkte en warmte bij het verwerken van hun verlies.

 

Prof. dr. Peter In’t Veld                                                            Prof. dr. Marc Noppen

Decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB                       Gedelegeerd bestuurder UZ Brussel