Overlijden Prof. Dr. Bart Rombaut

Noot aan alle leden van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Geachte Collega,

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Het is met grote droefheid dat ik u het plotse en onverwachte overlijden op 23 januari moet meedelen van onze collega en Vicedecaan Onderwijs Prof. dr. Bart Rombaut.

Onze gedachten zijn in eerste instantie bij zijn vrouw Pascale en zoon Matthias. Een erg groot verlies voor de opleiding, de faculteit, de VUB, de Belgische, Vlaamse en Europese verenigingen en associaties waar hij voorzitter of lid van was en ook voor de vele projecten waar hij bij betrokken was.

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari 2014 te 11 uur in het crematorium van Vilvoorde.

U kan hier een copie van het overlijdensbericht vinden.

We zullen hem heel erg missen.

Met vriendelijke groeten,

Alain Dupont, Decaan