Onderzoek van verschillende van onze onderzoekers is bedreigd door het gebrek aan financiële middelen

De kwaliteit van onze zorg staat op het spel als de 7 Belgische universitaire ziekenhuizen hun onderzoeks- en opleidingsfunctie niet meer naar behoren kunnen vervullen. Daarom willen ze iedereen sensibiliseren voor een belangrijke realiteit waarmee weinigen vertrouwd zijn: hun chronische onderfinanciering. Voor het UZ Brussel kan dit op termijn impact hebben op de academische Nederlandstalige zorg in en rond Brussel.

De jarenlange onderfinanciering van de kerntaken (naast zorg ook onderzoek en opleiding) van de 7 universitaire ziekenhuizen zet de universitaire functie – die de motor van onze gezondheidszorg vormt – sterk onder druk. Zonder de kruisbestuiving tussen zorg, opleiding en onderzoek in onze universitaire ziekenhuizen, zal de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe beloftevolle therapieën stoppen en dit ten koste van de meest kwetsbare patiënten. Het zijn precies die nieuwe inzichten en innovatieve therapieën die op termijn kostenbesparend kunnen zijn omdat ze mensen langer gezond en actief houden. Naast de kwaliteit van de zorg is ook die van de zorgverstrekkers en onderzoekers essentieel. Maar door de onderfinanciering loopt ook de opleidingsopdracht van de universitaire ziekenhuizen gevaar.

Prof. Marc Noppen, CEO van UZ Brussel: “Het UZ Brussel voert baanbrekend onderzoek in een aantal domeinen, waarvoor mensen van over heel Europa naar hier komen. Bovendien zijn we het enige Nederlandstalige ziekenhuis in het Brussels Gewest, dat instaat voor academische zorg. Willen we diezelfde kwaliteit blijven garanderen, dan moet de financiering herzien worden. Het klinisch onderzoek van verschillende van onze onderzoekers is bedreigd door het gebrek aan financiële middelen! Door de grote druk op de universitaire ziekenhuizen moeten onze onderzoekers daarenboven meer klinisch werk doen waardoor hun onderzoeksactiviteiten zijn bedreigd. Finaal dreigt de patiënt daarvan het slachtoffer te worden!”

De universitaire ziekenhuizen en hun respectievelijke faculteiten geneeskunde roepen de politieke verantwoordelijken op om voldoende middelen vrij te maken om hun kerntaken te kunnen blijven uitvoeren en patiënten met complexe aandoeningen te kunnen blijven helpen. Iedereen die deze oproep ondersteunt,  kan online de petitie te ondertekenen op www.geenzorgzonderinnovatie.bewww.geenzorgzonderinnovatie.be.