Onderwijs-e-valuatie 2014-2015 tweede semester

Beste student,

In het kader van de kwaliteitszorg van het onderwijs aan onze faculteit wordt er momenteel een evaluatie van de opleidingsonderdelen en docenten georganiseerd. In deze onderwijs-e-valuatie wordt er gepeild naar uw mening
over de hoor- en werkcolleges, het studiemateriaal, de examens en de studietijd.

De resultaten gebruiken we om:

  • het onderwijs te verbeteren. Bij de opvolging van de resultaten ben  ik als decaan nauw betrokken. Docenten met een negatief resultaat worden opgevolgd door mij en/of een onderwijskundige en moeten een reflectieverslag en remediëringsplan uitwerken.
  • een algemeen beeld te krijgen van de tevredenheid over het onderwijs
  • de prestaties van docenten te evalueren bij benoemingen, bevorderingen, etc.

Vul de onderwijs-e-valuatie in via https://kwaliteitszorg.vub.ac.be/evaluatie/main.login.php

Het invullen duurt 5 à 10 minuten, afhankelijk van het aantal opleidingsonderdelen dat u het voorbije semester hebt gevolgd. Antwoorden kunnen tussentijds worden opgeslagen. Registratie is verplicht maar deelnemen gebeurt  uiteraard anoniem.

Meer informatie over de evaluatie en (de opvolging van) de resultaten vindt u op de officiële resultatensite voor academisch personeel en studenten: https://kwaliteitszorg.vub.ac.be/evaluatie/result.login.php

Bij vragen of problemen kan u ons contacteren via kwaliteitszorg@vub.ac.be.

Alvast hartelijk bedankt voor uw zeer gewaardeerde medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Alain Dupont,
decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie