Management, zorg en beleid in de gerontologie

Ben je begaan met ouderen? Dan is de, in België unieke, universitaire opleiding Master in management, zorg en beleid in de Gerontologie zeker iets voor jou. Gerontologie – de studie van het verouderen - is een multidisciplinaire wetenschap die de sociale, psychologische, klinisch-medische en biologisch-genetische aspecten van het verouderingsproces als onderwerp heeft. Door een toenemende professionalisering van de ouderensector zijn ook kennis en vaardigheden op het vlak van wetgeving, management en beleid onontbeerlijk om te kunnen functioneren binnen verantwoordelijke functies.

Aangepaste uren maken combinatie werken en studeren mogelijk

De opleiding wordt buiten de kantooruren georganiseerd, tijdens de weekdagen vanaf 17 uur en op zaterdagvoormiddag. Hierdoor is de opleiding gemakkelijk te volgen voor werkenden. Daarnaast laat het programma flexibiliteit en studiespreiding toe.

Grote nood aan professionals met brede kennis en multidisciplinaire vaardigheden

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een groeiend aantal ouderen, met uiteenlopende mogelijkheden en behoeften. De snelle demografische verandering brengt nieuwe uitdagingen voor de samenleving met zich mee. Er is een grote nood aan goed opgeleide mensen, zowel voor het onderzoek, het beleid als de praktijk.
Bredere kennis en multidisciplinaire vaardigheden tot optimaal functioneren in een professioneel team en in een leidinggevende functie behoren meer en meer tot de vereisten. Anciënniteit en ervaring zijn niet meer voldoende. Steeds vaker wordt een bijkomend diploma gevraagd.

Waar kan je aan de slag?

Tweederde van de afgestudeerden in de Gerontologie werkt in de gezondheidssector of in een aanverwante sector. De meesten maakten ook sociale promotie.
Het universitaire diploma Master in “Management, zorg en beleid in de gerontologie” biedt onmiddellijke tewerkstellingsmogelijkheden:

  • in de medische sector: ziekenhuizen, revalidatiecentra, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
  • in de welzijnssector: O.C.M.W.’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • in talrijke aanverwante sectoren: ziekenfondsen, nationale en federale overheid, patiëntenorganisaties, verzekeringsinstellingen
  • in de onderwijssector
  • in wetenschappelijk onderzoek: als vorser in (universitaire) onderzoekscentra
  • in elk ander gebied dat ouderen aanbelangt

 

WebsiteWebsite