Jouw beurt: beoordeel jouw proffen en vakken in de e-valuatie

Hoe tevreden was jij over de opleidingsonderdelen van het tweede semester? Evalueer ze nu in de online onderwijs-e-valuatie!

Dankzij deze evaluaties sporen we mogelijke knelpunten op, maar ontvangen we ook graag positieve commentaren die onontbeerlijk zijn om het onderwijsproces in juiste banen te leiden en onze lesgevers tijdig van de nodige aanwijzingen te voorzien.

De enquête verloopt elektronisch (inloggen met VUB-NetID en wachtwoord). Aan de hand van meerkeuzevragen en extra ruimte voor commentaar is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen, meningen en suggesties over de gevolgde vakken mee te delen.

De resultaten van de onderwijsevaluaties worden steeds bezorgd aan de betrokken lesgevers evenals de decanen van de faculteiten en worden online gerapporteerd. Dit alles laat ons toe het onderwijs aan onze faculteiten verder te verbeteren.

VUL DE E-VALUATIE IN!

Jouw mening als student is van enorm belang! Als ervaringsdeskundige van het aangeboden onderwijs, willen wij jullie dan ook vragen aan de onderwijs-e-valuatie deel te nemen. Door deze enquête op een eerlijke en persoonlijke manier in te vullen, kunnen wij immers de kwaliteit van onze opleidingen waarborgen.

We willen benadrukken dat de evaluatie anoniem verloopt en dat de antwoorden niet met een individueel persoon in verband worden gebracht. Een ruime deelname is essentieel, omdat de resultaten anders niet ontvankelijk zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de evaluatie en de rapportering en opvolging van de resultaten vind je op de officiële resultatensite voor academisch personeel en studenten.