Info over de werken m.b.t. nieuwe tramlijn 9 Simonis - Jette

  • Afdrukken

Dit voorjaar starten de voorbereidende werken voor de aanleg van tram 9. Deze nieuwe tramlijn zal vanaf Simonis tot aan de Romeinse Steenweg lopen. De komst van de tram is goed nieuws voor de VUB-campus Jette, maar eerst zullen we een periode van hinder moeten overbruggen.

Tram 9 zal de bereikbaarheid van de hele campus verbeteren. Om die reden zijn alle campuspartners al lang voorstander van de nieuwe tramlijn. We merken allemaal hoe de huidige verkeerssituatie langs alle kanten stropt. Een totale herinrichting mét extra bereikbaarheid via openbaar vervoer dringt zich op.

Wat weten we op dit moment?

Het tracé van de tramlijn, de duur van de werf, …is bekend. De slides in bijlage vatten samen wat er op dit moment bekend is over tram 9 en welke maatregelen op tafel liggen om de verwachte hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo starten de examens van de komende examenperiode zoveel mogelijk vanaf 10:00; de lessen en practica starten in het nieuwe academiejaar zoveel mogelijk vanaf 9:00. We hopen snel concretere informatie te hebben over de exacte startdatum en werforganisatie, en verspreiden de informatie via MY.VUB.

Marché Vélo 

Op 23 april komt Marché Vélo on tour naar campus Jette, een event op studentenmaat. Je kan hier gratis je fiets laten herstellen en graveren, goedkoop tweedehandsfietsen op de kop tikken en fietskits ophalen. Er is tevens een infostand voorzien over tram 9 en alle mogelijke alternatieven om op de campus te raken.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand tram_9-150310.pdfInfo werken Tram 9[ ]1218 kB