Doctoraatsverdediging Rudi Verbinnen
Gespecialiseerde palliatieve zorg in de context van medicalisering

Zoals vele levensdomeinen is ook het sterven de voorbije decennia meer en meer gemedicaliseerd in onze maatschappij. De gespecialiseerde palliatieve zorg is één van de maatschappelijke antwoorden op deze medicalisering. Rudy Verbinnen nam voor zijn doctoraatsonderzoek de ontwikkeling en de organisatie van deze gespecialiseerde zorg in Vlaanderen onder de loep. Zo ging hij onder andere na hoe men het concept palliatieve zorg concreet invult in de Vlaamse algemene ziekenhuizen en ging hij praten met
personeelsleden van palliatieve support teams (PST's) in algemene ziekenhuizen en de coördinatoren van de 15 Vlaamse palliatieve netwerken. Eén van de voornaamste bevindingen uit het onderzoek is dat de medicalisering uiteindelijk een ruimte biedt om het omgaan met het sterven te demedicaliseren en op die manier meer patiëntgericht te maken.

 

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht