Doctoraatsverdediging Els Van Valckenborgh
The role and regulation of matrix metalloproteinases in multiple myeloma

Multipel myeloom (MM) is een kanker gekenmerkt door de groei van tumorcellen in het beenmerg, de aanmaak van nieuwe bloedvaten (angiogenese) en botafbraak. Aangezien de kanker ongeneeslijk is, is onderzoek naar nieuwe behandelingen noodzakelijk. Matrix metalloproteïnasen (MMPs) behoren tot een familie van enzymen die een rol spelen in de afbraak van proteïnevezels die zorgen voor de samenhang van weefsels. Door hun functie zijn ze betrokken in de ontwikkeling en het in stand houden van de tumor. Voor ons onderzoek maken we gebruik van het 5TMM muismodel dat is ontstaan toen men ontdekte dat sommige oude muizen spontaan MM ontwikkelen. Beenmergcellen van zieke muizen worden geïsoleerd en intraveneus ingespoten in jonge muizen zodat deze MM ontwikkelen. Dit proefschrift heeft tot doel de rol en regulatie van matrix metalloproteïnasen in multipel myeloom te onderzoeken. Eerst en vooral werd aangetoond dat de aanmaak van nieuwe bloedvaten (angiogenese) wordt geïnduceerd in muizen die MM hebben. Dit komt overeen met wat er gebeurt in MM patiënten en maakt ons model geschikt voor verder onderzoek. Vervolgens werd er aangetoond dat in het beenmerg van zieke muizen MMP-9 wordt aangemaakt door de tumorcellen en dat contact in het beenmerg tussen de tumorcellen en de endotheelcellen, die deel uitmaken van de bloedvatwand, deels verantwoordelijk is voor de inductie van MMP-9 in de tumorcellen. Met een MMP inhibitor werd aangetoond dat MMPs een rol spelen in tumorgroei, ontwikkeling van botletsels en angiogenese in MM. In een laatste luik werd aangetoond dat MMP-9 activiteit, aangemaakt door tumorcellen, kan worden gebruikt voor het lokaal activeren van bepaalde medicijnen. Op deze manier zou het mogelijk zijn om de tumor specifiek te behandelen zonder aantasting van normale cellen.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht