Doctoraatsverdediging Kaan Osmanagaoglu
Cumulative delivery rates after intracytoplasmic sperm injection

Bij een fertiliteitsbehandeling is het zowel voor kandidaat-paren als voor de behandelende arts belangrijk te weten hoe groot de kans is dat een vrouw zal bevallen van een baby na een bepaalde aantal behandelingscycli of na een gedefinieerd tijdsinterval. Om de succesratio van geassisteerde reproductietechnieken in te schatten, werd gebruik gemaakt van de life-table-analyse. Bij analyse van data van infertiliteitsbehandelingen gebruikt men in de life-table-analyse gegevens van patiënten die de studie vroegtijdig verlieten en aldus buiten het bereik van verdere follow-up vielen. De veronderstelling is dat deze patiënten evenveel kansen zouden hebben om het gedefinieerde eindpunt, klinische zwangerschap of een bevalling, te bereiken als de patiënten die de behandeling wel voorzetten. Op basis van life-table-analyse van cumulatieve bevallingsratio werd een cohort follow-up studie ontworpen om de doeltreffendheid van intracytoplasmatische spermainjectie te beoordelen met betrekking tot de leeftijd van de vrouwelijke partner, rekening houdend met de diverse oorsprong van sperma en met ingevroren embryo's. In totaal werd er 4.924 ICSI-embryo transfer cycli (n: 3.406 echtparen) uitgevoerd. De conclusies van het proefschrift zijn de volgende : patiënten jonger dan 37 dienen geïnformeerd te worden dat zij ICSI behandeling tot 6 cycli moeten uitvoeren; vrouwen boven 43 jaar oud hebben geen realistische kans om een zwangerschap te bereiken door de ICSI techniek, zelfs na verscheidene behandelingscycli; het is aanbevolen om verschillende (testiculaire sperma extractie) TESE-ICSI pogingen uit te voeren; een extra 8% bevallingsratio kan door de transfer van ingevroren-ontdooide embryo's bereikt worden; de duur van onvruchtbaarheid is de meest voorspellende factor voor het optreden van spontane zwangerschappen na beëindiging van behandeling ICSI, ongeacht de spermaparameters.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht