Doctoraatsverdediging Nele Martens
Suppressor of cytokine signaling 7: expression pattern, interacting proteins and functional
analysis

Cellen communiceren met elkaar m.b.v. cytokines, groeifactoren en hormonen. Deze binden aan specifieke receptoren op het celoppervlak en brengen via activatie van intracellulaire signaaltransductiewegen hun boodschap over naar de kern. Inductie van genexpressie leidt tot celgroei, differentiatie of celdood. Om een goede balans tussen celgroei en celdood te behouden, is het van groot belang dat de signaaloverdracht door cytokines op het juiste moment beëindigd wordt. Verlengde of verminderde signaaltransductie is immers een kenmerk van ziekten zoals kanker, auto-immuniteit en diabetes. De laatste 10 jaar werd veel onderzoek verricht naar de rol van de familie van de "Suppressors Of Cytokine Signaling" (SOCS factoren) in de negatieve regulatie van cytokine signaaltransductie. Het werd duidelijk dat deze factoren van groot belang zijn in het immuunsysteem, bij groeiprocessen en in het glucose metabolisme. Het laatste lid van deze familie, nl. SOCS7, werd totnogtoe slechts in beperkte mate bestudeerd. Dit project spitste zich toe op het achterhalen van de functie van SOCS7. Pogingen om het volledige SOCS7 gen te kloneren leidde tot de ontdekking van drie "splice" varianten van SOCS7. Om de weefsels waarin SOCS7 een rol speelt te identificeren, werd het expressiepatroon in humane weefsels en cellijnen bepaald. Om de signaaltransductiewegen waarbij SOCS7 betrokken is te achterhalen, werd gezocht naar cellulaire eiwitten waaraan SOCS7 bindt. Dit leidde tot de ontdekking van een interactie tussen SOCS7 en het actine cytoskelet via het adaptoreiwit vinexine. Ook werd voor de eerste keer een interactie tussen een SOCS factor en een "STAT" transcriptiefactor aangetoond. De resultaten toonden dat SOCS7 een negatieve regulator van prolactine, groeihormoon en leptine signaaltransductie via STAT is.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht