Doctoraatsverdediging Peter Huypens
Glucose sensing in beta-cells
A component in the regulation by hormones from the pancreas, gut and adipocytes

Diabetes is een complexe aandoening met verschillende oorzaken : een verstoorde glucose-herkenning of insuline-secretie, een verminderde beta cel massa, of een onvoldoende compensatie voor perifere insuline resistentie. In al deze situaties is de interactie tussen de beta cel en haar voornaamste nutriënt, glucose, sterk bepalend voor haar levensloop en functie; deze interactie wordt beïnvloed door paracriene en endocriene stimuli, zo blijkt oa. uit onderzoek op knaagdieren. Het huidige werk exploreert deze gekende relaties ook in humane beta cellen, en toont verder nieuwe endocriene interacties aan tussen de beta cel en vetweefsel. Zo blijkt één van de hormonen geproduceerd door vetweefsel verantwoordelijk te kunnen zijn voor activering van een metabole schakelaar in de beta cel. Verder blijkt de productie van dit hormoon in vetweefsel beïnvloed te kunnen worden door anti-diabetische farmaca. Een betere kennis van de endocriene mechanismen die de beta cel functie helpen afstemmen op het globale nutriënten metabolisme, kan bijdragen tot het identificeren van cruciale factoren in het ontstaan van beta cel disfunctie die aan de basis liggen van diabetes.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht