Doctoraatsverdediging Hong Yuan
Investigation of neuroprotective drugs in rat models of Parkinson's disease

De ziekte van Parkinson is een frequent voorkomende neurodegeneratieve aandoening die gekenmerkt wordt door een verlies van dopamine neuronen in de substantia nigra (SN) van onze hersenen. Dit veroorzaakt bevingen (tremor), spierstijfheid en traagheid van bewegingen. De behandeling bestaat erin de symptomen onder controle te houden en hiervoor wordt in de eerste plaats levodopa gebruikt. Echter, na enkele jaren, treden een reeks nevenwerkingen op, die moeilijk te behandelen zijn. Er bestaat tot op heden geen enkel geneesmiddel dat de degeneratie van de neuronen kan tegengaan of vertragen. In deze context spitst geneesmiddelenonderzoek zich tegenwoordig toe op de zoektocht naar farmaca die zowel een antiparkinsonactiviteit als een neuroprotectief effect hebben. Om dit neuroprotectief aspect te bestuderen werd tijdens dit doctoraat een ratmodel ontwikkeld dat gekenmerkt wordt door een partiële lesie (50%) van de dopaminerge neuronen. Dit model werd aan de hand van gedragstesten, maar ook neurochemisch en histologisch gekarakteriseerd. De validiteit van het model werd onderzocht door behandeling van het proefdier met de dopamine receptor agonist R-apomorfine (R-APO), die gekende neuroprotectieve eigenschappen heeft. Chronische toediening van R-APO veroorzaakte een herstel van het aantal neuronen in de SN, gepaard gaande met een verbetering van de motoriek van de ratten. Een interessante bevinding was de markante stijging in het aantal dopamine neuronen in het ventraal tegmentum (VTA), een kern dat normaal eerder een rol speelt in verslaving en emoties. Het aantal neuronen in deze kern oversteeg deze geteld in normale ratten, wat wijst op een neurotroof effect van R-APO. Verdubbelen van de behandelingsduur had geen effect op de neuroprotectie in de SN, maar verdubbelde het neurotroof effect op niveau van de VTA. Analoge resultaten werden bekomen nadat de ratten chronisch werden behandeld met nicotine, een gekend bestanddeel in sigaretten. Immers, er is reeds aangetoond dat de prevalentie van de ziekte van Parkinson lager ligt bij rokers dan bij niet-rokers.
De resultaten van dit doctoraatswerk suggereren dat de VTA geïmpliceerd zou kunnen zijn in geneesmiddel-geïnduceerde neuroprotectie en dat moleculen met neurotrofe eigenschappen interessant zijn als toekomstige therapieën voor de ziekte van Parkinson.

 

Terug naar doctoratenoverzicht