Doctoraatsverdediging Jean-Pierre Hachem
The two-compartment model of the stratum corneum:
biochemical aspects and pathophysiological implications

Nieuwe begrippen rond de epidermale barrière tonen aan dat het stratum corneum een biosensor is. Signalerende moleculen die gesecreteerd worden als antwoord op agressies van het stratum corneum kunnen een cytokine cascade veroorzaken die inflammatie induceert. Deze inflammatoire reacties zijn verantwoordelijk voor de klinische tekens van specifieke dermatosen, zoals eczeem, psoriasis,…. Het ontrafelen van deze reacties zal bijdragen tot het beter verstaan van de pathogenese van deze inflammatoire huidziekten. Het onderzoek in deze thesis is gericht op de gevolgen van het verlies van de stratum cornuem fysiologische aciditeit. Twee chemische onafhankelijke superbasen werden aangebracht op de huid van haarloze muizen. Daarna werd nagegaan hoe alleen pH veranderingen de barrièrepermeabiliteit en de stratum corneum integriteit en cohesie konden beinvloeden, en welke de verantwoordelijke mechanismen waren. Hoe dan ook, enkel een verlengde verhoging van de pH van het stratum corneum lijkt op inflammatoire huidcondities. Wij onderzochten of doorgedreven verhoging van de stratum corneum pH grondige veranderingen uitlokte in de stratum corneum functionaliteit. Verder onderzochten we ook de regulatie van sodium hydroxyde antiporter-1 na acute barrièrebeschadigingen, met specifiek oog voor de acute vernieling door stratum corneum alkalisatie en acidificatie. Indien protease activated receptor-2 gelokaliseerd is in het stratum granulosum, dan worden stratum corneum serine proteasen potentiële activators van deze receptor. Om deze reden onderzochten wij de protease activated receptor-2 activatie/inhibitie op de barrière homeostase. Wetende dat de blootstelling van de menselijke epidermis aan buitensporige hoeveelheden endogene of exogene glucocorticoïden huidabnormailiteiten veroorzaakt, was het onze bedoeling om te bepalen of een korte termijn glucocorticoïden behandeling ook negatieve effecten zou hebben op de barrièrepermeabiliteit homeostase. Huidbarrière permeabiliteit homeostase is dus cruciaal voor het behouden van een gezond epidermis en wordt betrokken bij inflammatoire huidziekten en congenitale ichtyosen. Deze thesis maakt deel uit van onderzoek over inflammatoire dermatosen, waarin onze nieuw verworven deskundigheden zullen toegepast worden.

 

Terug naar doctoratenoverzicht