Doctoraatsverdediging Sarah Gerlo
Regulation of prolactin expression in leukocytes

Prolactine (PRL) is een polypeptide hormoon dat wordt aangemaakt door de lactotrope cellen in de hypofyse. De naam "pro-lactine" is een weerspiegeling van de voornaamste functie van het hormoon bij zoogdieren, waar het de ontwikkeling van de borstklier en de lactatie regelt. Hoewel de hypofyse ongetwijfeld de belangrijkste bron van prolactine is, werd meer recent aangetoond dat ook buiten de hypofyse PRL wordt aangemaakt. Zo wordt PRL o.a. geproduceerd door leukocyten. Leukocytair PRL draagt nauwelijks bij tot de PRL serumspiegel, maar kan lokaal, op cytokine-achtige wijze, werkzaam zijn. PRL kan inderdaad, zowel in vitro als in vivo, de functie van verschillende componenten van het immuun-systeem moduleren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat PRL, afkomstig van leukocyten, betrokken is bij het verloop van auto-immune en hematologische aandoeningen. Daar waar de regulatie van PRL expressie in de hypofyse uitgebreid is onderzocht en er afdoende medicatie bestaat om hypofysaire PRL expressie indien nodig te onderdrukken, is er nauwelijks iets bekend over de factoren die PRL expressie in leukocyten beïnvloeden. In extrahypofysaire weefsels, en dus ook in leukocyten, wordt PRL transcriptie gedirigeerd door een alternatieve promoter. Dit heeft tot gevolg dat de regulatie van PRL expressie in leukocyten waarschijnlijk op andere mechanismen berust dan deze die in de hypofyse werkzaam zijn. Gezien de mogelijke betrokkenheid van PRL in het verloop van sommige immuunziekten heeft Sarah Gerlo in dit onderzoek de regulatie van PRL expressie in leukocyten aangekaart. Dit onderzoek heeft geleid tot de bevinding dat cAMP, alleen of in samenwerking met andere signalen, een belangrijke stimulans is voor PRL expressie in leukocyten. Deze informatie zou aanleiding kunnen geven tot het ontwikkelen van nieuwe therapeutische strategieën in ziektes waarin leukocytair PRL een rol speelt.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht