Doctoraatsverdediging Melissa Dullaers
HIV-1 derived lentiviral vectors as vehicles for cancer vaccination

Kanker immuuntherapie is gebaseerd op het feit dat tumorcellen tumor geasocieerde antigenen (TAA) produceren die kunnen herkend worden door het immuunsysteem en dat dit kan leiden tot tumorregressie. Kanker immuuntherapie wil naar analogie met vaccinatie tegen infectieziekten, patiënten vaccineren tegen TAA om aldus een niet-invasieve vernietiging van de tumor te bekomen. Dit heeft als doel om zowel effector T cellen als helper T cellen te activeren die de tumor zullen doden en een geheugen immuunrespons in stand zullen houden. In deze thesis werd het gebruik van dendritische cellen (DCs) en lentivirale vectoren als kankervaccin uitgetest in een muismodel. DCs zijn krachtige immuuncellen die in staat zijn om specifiek die T cellen te activeren die het TAA herkennen. Om deze DCs te laden met TAA werd gebruikt gemaakt van lentivirale vectoren. HIV-1 afgeleide lentivirale vectoren zijn defecte virale partikels die zo gemodifieerd zijn dat ze enkel het gen van interesse overbrengen naar de doelwitcellen. Ze werden hier aangewend om DCs te voorzien van de genetische informatie van het TAA opdat deze het eiwit tot expressie brengen en vervolgens de TAA-specifieke T cellen activeren.In een eerste luik werd de lentivirale infectie van DCs op punt gesteld en uitgetest of het TAA wordt herkend door T cellen. Muizen geïmmuniseerd met lentiviraal geïnfecteerde DCs bleken in staat om T cellen tegen het TAA op te wekken en zo een tumor af te stoten. Verder werd lentivirale infectie vergeleken met mRNA electroporatie, een niet-virale techniek om DCs te laden met TAA voor kanker immuuntherapie. In een tweede luik werden lentivirussen coderend voor het TAA rechtstreeks in proefdieren ingespoten om via in situ infectie van DCs een immuunrespons op te wekken tegen de tumor. Deze methode bleek erg efficiënt om een langdurige beschermende immuunrespons op te wekken en zou aldus een alternatief kunnen bieden voor het arbeidsintensieve isoleren en modifiëren van patiënt-specifieke DCs voor kanker vaccinatie.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht